SK
CZ
EN

Aplikácia A3 POS mobil (Android)

 

 

A3 POS mobile.apk

portal.fiskalpro.sk

  • stiahnite a naištalujte si aplikáciu,
  • spustite aplikáciu
  • zvoľte a spustite demo režim
  • pre prihlásenie sa do demo režimu zadajte číslo 100 a stlačte enter